8-Ball regler

8-Ball Regler    

Paragraf 3.1- SPILLETS FORMÅL
8-Ball er et annonceringsspil der spilles med en stødbal og 15 nummerballer.(1-15). En spiller skal sænke ballerne i gruppen nummereret 1-7 (de hele) medens den anden spiller skal sænke ballerne i gruppen 9-15 (de halve). Den spiller som først sænker alle baller i sin gruppe og derefter sænker 8-ballen med et lovligt stød har vundet.

Paragraf 3.2- ANNONCEREDE STØD    

Annoncering af åbenlyse baller og huller kræves ikke. Det er modstanderens ret at spørge om bal og hul. Spil over bande(r) eller carambolager regnes ikke for at være åbenlyse og stødet skal derfor annonceres.Ved annoncering er det aldrig nødvendigt at annoncere antal af bander, carambolager, osv. Enhver bal sænket ved en fejl skal ikke oplægges hvad enten den tilhører spilleren eller modstanderen. I breaket skal ikke annonceres. Spilleren der udfører breaket fortsætter sin indgang såfremt han sænker en eller flere nummerballer.

Paragraf 3.3.- OPLÆGNING AF BALLER    
Ballerne placeres i en trekant på bordets toppunkt med 8´eren i midten. Den forreste bal på toppunktet, med en hel og en halv bal i hvert sit hjørne.

Paragraf 3.4 - BREAKET    
Vinderen af trilningen bestemmer hvem der breaker.Vinderen af et sæt breaker i det næste.

Paragraf 3.5.- GODKENDT BREAK    
For at støde et lovligt break skal spilleren, med stødballen bag udlægslinien, enten:
1. sænke en bal
2. spille mindst 4 nummerballer i bande.
Hvis det ikke lykkes ham at lave et lovligt break er det fejl, og modstanderen kan enten acceptere ballerne som de ligger eller bestemme hvem der skal breake om.

Paragraf 3.6. - FEJL I BREAKET. (STØDBALSFEJL - I HUL ELLER OVER BORD)    
Hvis stødballen går i hul eller over bordet på et iøvrigt lovligt break, forbliver alle sænkede baller i hul ( undtagen 8`eren) og bordet er åbent. Modstanderen har bal i hånd i udlægsfeltet eller kan vælge ombreak.

Paragraf 3.7- NUMMERBALLER OVER BORD.    
Hvis en nummerbal springer over bord i breaket er det en fejl og modstanderen kan acceptere ballerne som de ligger eller få bal i hånd i udlægsfeltet. Nummerballen lægges op påny.    

Paragraf 3.8. - 8`EREN SÆNKET I BREAKET    
Hvis 8`eren bliver sænket i breaket kan spilleren kræve et ombreak, eller få 8´eren genoplagt og fortsætte spillet. Hvis spilleren laver fejl i breaket samtidig som 8´eren bliver sænket, kan modstanderen kræve et ombreak eller få 8`eren lagt op og fortsætte spillet med bal i hånd i udlægsfeltet.

Paragraf 3.9 - ÅBENT BORD.    
Bordet er åbent så længe der ikke er valgt balgruppe. Når bordet er åbent er det tilladt at ramme en hel for at sænke en halv- og omvendt. Bemærk: bordet er altid åbent umiddelbart efter breaket. Når bordet er åbent er det tilladt at ramme en hvilkensomhelst bal på bordet først incl. 8`eren, men er 8`eren den første bal der rammes mister spilleren sin tur og bordet forbliver åbent. Alle ulovligt sænkede baller forbliver i hul.

Paragraf 3.10 - VALG AF BALGRUPPE    
BORDET ER ALTID ÅBENT UMIDDELBART EFTER BREAKET Valg af balgruppe bliver først afgjort når en spiller har annonceret og sænket en bal på et lovligt stød efter breaket.

Paragraf 3.11 - LOVLIGT STØD    
Ved alle stød (undtagen i breaket og når bordet er åbent) skal spilleren ramme en bal fra sin egen gruppe, sænke en nummerbal, eller ramme en bande med enten stødbal eller nummerbal. I alle stød skal der være bande efter balkontakt.

Paragraf 3.12. - SAFE    
Af taktiske årsager kan en spiller vælge at sænke en objektbal og samtidig afslutte sin indgang ved at annoncere safe på forhånd. Det er tilladt at spille safe. Hvis spilleren ikke melder safe før han støder en åbenlys bal i hul skal han fortsætte indgangen. Alle baller sænket på en safe forbliver i hul.

Paragraf 3.13. - FORTSAT SPIL    
En spillers indgang fortsætter så længe han lovligt sænker baller i sin egen gruppe. Efter at en spiller lovligt har sænket alle baller i sin gruppe skal han sænke 8`eren.

Paragraf 3.14 - STRAF VED FEJL    
Modstanderen får bal i hånd. Dette betyder at spilleren kan placere stødballen hvor som helst på bordet. Med bal i hånd må spilleren placere stødballen med hånden eller køen.

Paragraf 3.15 - KOMBINATIONER    
Kombinationer er tilladt. Dog må 8`eren ikke være den første ramte bal i en kombination
undtagen når bordet er åbent.

Paragraf 3.16 - IKKE KORREKT SÆNKEDE BALLER    
En objektbal er ikke sænket korrekt når:
1. der dømmes fejl.
2. den sænkes i et forkert hul.
3. der er meldt safe på forhånd.

Paragraf 3.17 - OBJEKT BALLER UDOVER BORDET    
Hvis nummerballer spilles ud over bordet er det en fejl. 8`eren ud over bordet er tabt spil.
Objektballer lægges ikke op, men placeres i et hul.

Paragraf 3.18. - SPIL PÅ 8`EREN    
Ved spil på 8`eren er det ikke tabt spil hvis man begår en fejl, medmindre 8`eren går i hul eller springer ud over bordet.

Paragraf 3.19 - TABT SPIL    
En spiller taber spillet eller sættet hvis han begår en af de følgende fejl:
a: Laver fejl samtidig med at han sænker 8`eren ( undtagen i breaket).
b: Sænker 8`eren i samme stød som den sidste bal i sin gruppe.
c: Støder 8`eren ud over bordet.
d: Sænker 8`eren i et forkert hul.
e: Sænker 8`eren når den ikke er lovlig objektbal.
Bemærk: Alle fejl skal dømmes før et nyt stød udføres ellers kan fejlen ikke straffes.

Paragraf 3.20 - DØDT SPIL    
Hvis begge spillere efter dommerens skøn i 6 på hinanden følgende indgange -( 3 indgange hver)- ikke har forsøgt at vinde spillet kan dommeren afbryde spillet. Der foretages et nyt break af samme spiller som før. BEMÆRK: 3 FEJL I TRÆK ER IKKE TABT SPIL.

Der er bal i hånd efter følgende fejl:
Stødbal i hul
Stødbal ud over bordet
Nummerballer ud over bordet
Touché
Dobbeltstød
Ingen bande efter balkontakt
Man rammer ikke en lovlig objektbal som den første
Man rammer ingen baller
Man støder inden ballerne ligger i ro.
Der er bal i hånd over hele bordet, undtagen ved fejl i breaket.