9-Ball regler

9-BALL REGLER

PARAGRAF 2.1 - SPILLETS FORMÅL
9-ball spilles med 9 nummerballer nummeret fra 1 til 9, samt 1 stødbal. Ved hvert stød skal stødballen som den første ramme den bal på bordet der har det laveste nummer. Dog skal ballerne ikke nødvendigvis sænkes i nummerorden. Det er således lovligt at sænke en anden bal ved carambolage med den laveste nummerede bal på bordet. Sålænge spilleren sænker baller med et lovligt stød fortsætter han ved bordet indtil han enten kikser en bal, begår en fejl eller vinder spillet ved at sænke 9`eren med et lovligt stød. Sænker en spiller ikke en bal slutter hans indgang og modstanderen overtager ballerne i de positioner den første spiller efterlod. Begår den første spiller en fejl over tager modstanderen bordet med bal i hånd overalt på bordet. Stød skal ikke annonceres.

PARAGRAF 2.2 - OPLÆGNING AF BALLER
Ballerne oplægges i diamantform med 1'eren på toppunktet og 9 `eren i midten. De øvrige baller placeres i vilkårlig rækkefølge. Spillet begynder med bal i hånd i udlægsfeltet.

PARAGRAF 2.3 - LOVLIGT BREAK
1'eren skal rammes som den første og spilleren skal :
a: Sænke en bal eller støde minimum 4 baller i bande.
b: Hvis stødballen går i hul eller over bord, eller pkt. a ikke overholdes er det fejl, og modstanderen har bal i hånd over hele bordet.
c: Hvis spilleren der udfører breaket støder en bal ud over bordet er det fejl, og modstanderen har bal i hånd over hele bordet. Ballen der forlod bordet genoplægges ikke men betragtes som sænket ved fejl. Hvis 9 `eren forlader bordet i breaket skal den genoplægges.

PARAGRAF 2.4 - FORTSAT SPIL.
Stødet der følger umiddelbart efter et lovligt break kan udføres som et "Push-out". (Se 2.5). Hvis spilleren sænker en bal i et lovligt udført break fortsætter han indtil han ikke sænker en bal eller begår en fejl. Spillet slutter når en spiller sænker 9`eren i et lovligt stød, eller hvis en spiller bortdømmes på grund af usportsligt optræden. Man kan ikke melde safe og f.eks. sænke en bal. Så lang tid at en spiller potter ballerne legalt, er vedkommende forpligtet til at fortsætte.

PARAGRAF 2.5 - PUSH-OUT
Spilleren som støder umiddelbart efter et lovligt break må spille et push-out. I push-out behøver stødballen ikke at ramme objektballen eller en bande, MEN den MÅ gerne ramme en hvilken-som-helst bal eller bande. Alle andre regler for fejl gælder stadig. Hvis spilleren ikke melder push-out inden stødet, anses dette for at være et normalt stød. Enhver bal sænket i pushout forbliver i hul undtagen 9 `eren. Efter et lovligt push-out kan modstanderen acceptere
ballerne som de ligger eller give stødet tilbage til den spiller der udførte push-outet. Et lovligt udført push-out er altså ikke en fejl. Hvis en spiller laver fejl i breaket kan modstanderen ikke spille et push-out.

PARAGRAF 2.6 - FEJL
Når en spiller begår en fejl slutter hans indgang. Baller sænket i forbindelse med en fejl genoplægges ikke - undtagen 9`eren. Modstanderen har bal i hånd overalt på bordet. Begår en spiller flere fejl i samme stød tælles disse kun som 1 fejl.

PARAGRAF 2.7 - FORKERT RAMT
Hvis den første ramte nummerbal ikke er den laveste nummerede bal på bordet er det fejl.

PARAGRAF 2.8 - INGEN BANDE EFTER BALKONTAKT
Det er fejl hvis der ikke er bande efter balkontakt. En sænket bal tæller som bande.

PARAGRAF 2.9 - BAL I HÅND
Når en spiller har bal i hånd må han placere stødballen overalt på bordet, undtagen i pres mod en objektbal. Han må fortsætte med at placere stødballen indtil stødet afgives.

PARAGRAF 2.10 - BAL OVER BORD
En ikke sænket bal betragtes som over bord hvis den kommer til ro udenfor spilleflad en. Det er fejl hvis man støder en bal ud over bordet. Ballen genoplægges ikke, men betragtes som sænket ved en fejl. Hvis 9'eren forlader bordet er det fejl. 9'eren skal genoplægges og modstanderen har bal i hånd over hele bordet.

PARAGRAF 2.11 - JUMP OG MASSÉ FEJL
Det er fejl hvis den bal (forudsat det ikke er en lovlig objektbal), man forsøger at undgå, bevæger sig. Det gælder uanset om det er stødballen, køen, hånden eller andet der får ballen til at flytte sig.

PARAGRAF 2.12 - 3 FEJL I RÆKKEFØLGE
Begår en spiller fejl i 3 på hinanden følgende indgange, uden at have udført et lovligt stød, taber han sættet. Fejlene skal være sket i samme sæt. Er en spiller på 2 fejl skal enten dommeren eller modstanderen gøre ham opmærksom på dette. Undlades dette vil spilleren stadigvæk stå på 2 fejl, også selvom han begår den 3. fejl.